Splunk

Wysokie miejsce wśród najpopularniejszych usług teleinformatycznych zajmuje Operational Intelligence czyli system zajmujący się dostarczaniem odpowiednich elementów i funkcji niezbędnych do monitorowania i analizowania zdarzeń, zachodzących w środowisku IT.

splunk

Co to jest Splunk?

Jednym z takich wyróżniających się rozwiązań z tego zakresu jest Splunk. Splunk to całościowe rozwiązanie analityczne, dzięki któremu możliwy jest wszechstronny monitoring systemów informatycznych (bez względu na ich rodzaj i zastosowanie). Rozbudowana architektura Splunk umożliwia analizę bardzo dużej liczby danych o różnym źródle pochodzenia.

W odróżnieniu od standardowych metod analitycznych Splunk pozwala na pobieranie i integrowanie danych z różnych systemów i sprzętów bez konieczności ich wstępnej weryfikacji i obróbki. Jest to możliwe dzięki wzorcowemu językowi zapytań i praktycznie natychmiastowemu analizowaniu danych. Splunk w bardzo szybki i sprawny sposób pozwala indeksować zbierane dane, co jest w dużej mierze zasługą indeksu czyli magazynu danych, ale też specjalistycznych algorytmów z zakresu wynajdywania wzorców i badania treści. To zaś skutkuje wyspecjalizowanym systemem interaktywnego formułowania zapytań.

Na podstawie zdefiniowanych pytań możliwe jest tworzenie okresowych raportów i sygnalizowanie zagrożeń. Informacje te mogą być automatycznie wysyłane pod deklarowane adresy e-mail (np. do kadry zarządzającej lub do osób odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie środowiska IT). To nie wszystko – kadra zarządzająca ma do swojej dyspozycji również specjalne dashboardy. W zależności od profilu i specyfiki firmy mogą one mieć różną postać i mogą dotyczyć nieraz bardzo szczegółowych elementów (np. wskazywać zależności, zachodzące pomiędzy środowiskiem IT i SLA).

Korzyści

Gdyby próbować w jakiś sposób usystematyzować korzyści, jakie daje nam SPLUNK, to należałoby tu wymienić między innymi:

 • możliwość błyskawicznej analizy danych,
 • dynamiczne indeksowanie pobranych danych,
 • specjalistyczne środowisko interaktywnego formułowania zapytań,
 • zabezpieczanie danych,
 • kontrola infrastruktury środowiska typu end to end (co pozwala maksymalnie podnieść bezpieczeństwo w przypadku ewentualnej awarii),
 • archiwizacja danych,
 • intuicyjny interfejs użytkownika,
 • przejrzysta wizualizacja analizowanych danych.

Zastosowanie

Splunk jest dedykowany firmom w ich rozumieniu całościowym. Jest bowiem przydatny nie tylko w części technicznej czy systemach operacyjnych, ale też w serwerach aplikacji i szeroko rozumianych aplikacjach biznesowych.

Splunk to przede wszystkim zaawansowane technologicznie, specjalistyczne rozwiązanie z zakresu Security Information and Event Management. Jednak jego zastosowanie w zależności od specyfiki pracy i potrzeb firmy może być różne.
Najczęściej jest on wykorzystywany jako:

 • system do wszechstronnego monitorowania środowiska IT,
 • narzędzie służące do kontrolowania spójności konfiguracji IT compliance,
 • system do monitorowania zgodności IT i SLA,
 • rozwiązanie do zbierania i weryfikowania zdarzeń.

Zastosowań tych jest oczywiście znacznie więcej. W niektórych przypadkach Splunk okazuje się bowiem przydatny po prostu w rozwiązywaniu mniej i bardziej standardowych problemów systemowych.

Więcej o oprogramowaniu i demo do pobrania -> Splunk

 

 

 

 

Comments are closed.

Post Navigation