Integracja Zabbixa i Elasticsearcha

Użytkownicy Zabbix-a od dawna narzekają na ograniczone możliwości przetwarzana danych z logów. Owszem system doskonale nadaje się do zbierania logów z podpiętych źródeł, ale brakuje mu możliwości wydajnego czytania i przetwarzania zebranych danych.

Odpowiedzią na ten problem jest open-source’owe rozwiązanie Elasticsearch. Elasticsearch poprzez przygotowany przez inżynierów EMCA konektor jest w stanie czytać wszystkie stare i nowe zdarzenia z tabel Zabbixa i prezentować je w graficzny sposób z poziomu komponentu Kibana.

Dzięki przeprowadzonej integracji administratorzy otrzymują ekonomiczne we wdrożeniu, a za razem bardzo wydajne narzędzie do przetwarzania dowolnej ilości logów pod kątem zarządzania bezpieczeństwem i wydajnością środowiska IT.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej www.it.emca.pl

integracja Zabix ELK

Comments are closed.

Post Navigation