Energy Logserver vs. Elastic Stack

For english version use this link.

Projektując rozwiązanie Energy Logserver, przede wszystkim skupiamy się na indywidualnych potrzebach naszych Klientów. Oznacz to, że w wielu miejscach pokrywamy się funkcjonalnie z elementami komercyjnych pakietów Elastic Co. – Elastic Stack, a w innych obszarach idziemy własną drogą.

Poniżej przedstawiamy przede wszystkim różnice pomiędzy oboma rozwiązaniami. Oferowany przez EMCA pakiet funkcjonalności w stopniu najbliższym odpowiada najwyższemu pakietowi Elastic Stack Platinium.

Należy podkreślić, że oba rozwiązania bazują na nowej odsłonie projektu Elasticsearch w wersji 6.x.x.

ObszarEnergy LogserverElastic Stack
LicencjonowanieMożliwość zakupu licencji wieczystych z odnawianym supportem oraz subskrypcji czasowych Wyłącznie subskrypcja
Support producentaW pełni prowadzony przez polski zespół inżynierów. Brak limitów zgłoszeń. Bezpośrednio przydzieleni konsultanci/inżynierowie. Elastyczny zakres obsługi zależny od Zespół zagraniczny. Limitowane wsparcie co do ilości zgłoszeń
Rozwój aplikacji System rozwijany wspólnie z Klientem. Możliwość budowania funkcjonalności unikatowych na zlecenie lub z zespołem Klienta. Mogą mieć Państwo bezpośredni wpływ jak Sztywna ścieżka rozwoju systemu bez elastycznego podejścia do realizacji indywidualnych zleceń.
Bezpośredni kontakt z producentemUzyskują Państwo bezpośredni ciągły kontakt z inżynierami EMCA, z którymi będą Państwo współpracować przy rozwoju oprogramowania. Możliwość pracy on-site.Elastic nie posiada rozwiniętych struktur w Polsce. Inżynierowie producenta nie angażują się w proces implementacji systemu u Klienta.
Przykładowe unikatowe funkcjonalności Nadawanie uprawnień do konkretnych dashboardów i wizualizacji w celu zabezpieczenia ich przed edycją lub usunięciem przez nieumocowane osoby
Artificial Intelligence – moduł posiadający możliwości predykcji zachowań w ramach środowiska ITMachine Learning – Moduł bazujący na danych średnich nie dający możliwości predykcji
Centralne zarządzenie agentami z poziomu GUI
W przypadku integracji z AD hasła typu Windows AD bind przechowywane są w postaci zaszyfrowanej.
Wbudowane Playbook’i dla incydentów bezpieczeństwa z automatycznym podpowiadaniem
Predefiniowana baza reguł korelacyjnych/alertów
Zarządzanie incydentem z poziomu GUI, w tym przekazywanie incydentu do użytkowników zdefiniowanych w systemie
Nadawanie i zarządzanie ryzykiem incydentów wykrytych przez system.
Integracja z Radius

W razie jakichkolwiek pytań bądź potrzeb uszczegółowienia, zapraszamy do kontaktu

Comments are closed.

Post Navigation